Občanské právo

Náhrada škody

  • vymáhání náhrady škody
  • specializace náhrada škody poškozených (trestná činnost, dopravní nehody, pracovní úrazy)
   • bolestné
   • náhrada za snížení společenského uplatnění
   • ušlý zisk, ušlá mzda

Právo rodinné

 • společného jmění manželů
 • předmanželské smlouvy
 • změna režimu společného jmění manželů
 • vypořádání společného jmění manželů
 • rozvody manželství
 • podání návrhu na rozvod manželství
 • zastupování v řízení o rozvod manželství
 • dohody o vypořádání vzájemných majetkových vztahů
 • vyživovací povinnost rozvedeného manžela
 • úprava poměrů k nezletilým dětem
  • dohody o výchově a výživě nezletilého dítěte, dohody o styku s nezletilým dítětem
 • výživné neprovdané matky a náklady s těhotenstvím a porodem

 

Právo závazkové

  • sepisování smluv a dohod podle občanského zákoníku
  • půjčky – jejich zřízení, zajištění a vymáhání
  • uznání dluhu
 • Vymáhání a správa pohledávek
  • návrh způsobu vymáhání pohledávek a posouzení vymahatelnosti a jejich následné vymáhání soudní i mimosoudní cestou

 

Civilní právo procesní

Občanskoprávní spory

 • zastupování klientů před soudy v občanskoprávním řízení
 • podávání návrhů a žalob, vedení sporů
 • řešení občanských sporů mimosoudní cestou
 • odpovědnost za škodu, náhrada škody

Obchodní spory

 • zastupování klientů před soudy při obchodněprávních sporech
 • podávání žalob a návrhů
 • řešení obchodních sporů mimosoudní cestou