Trestní právo

 • příprava a podání trestních oznámení
 • zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení
 • dlouhodobá úspěšná praxe v poskytování komplexní obhajoby klientům ve všech fázích trestního řízení
  • přípravné řízení
  • trestní stíhání
  • vazební zasedání
  • vykonávací řízení – návrh na podmíněné propuštění z výkonu trestu apod.
 • zastupování poškozených
 • v trestním řízení
 • v adhezním řízení, popř. v civilním řízení
  • vymáhání náhrady škody
  • vymáhání pojistného plnění
 • zastupování osob zúčastněných
  • osoba, jíž v rámci trestního řízení byla nebo má být zabrána věc