Odměna

Odměnu advokátní kanceláře za poskytované právní služby lze stanovit několika způsoby, přičemž záleží vždy na povaze, časové náročnosti a akutnosti daného případu a dohodě s klientem, zejména pak:

  • na základě vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ke stažení zde
  • dle individuální dohody s klientem (smluvní odměna) jako odměna:
    • časová, která je určena počtem hodin, které advokát danému případu věnuje,
    • fixní (pevnou částkou) za vyřízení konkrétní kauzy,
    • paušální (pevná částka) sjednávaná při dlouhodobější a rozsáhlejší spolupráci jako pravidelná neměnná platba bez ohledu na rozsah a časovou náročnost práce.

Není-li mezi klientem a advokátem sjednána cena smluvní, určuje se odměna za poskytnuté právní služby dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu.

Při převzetí právního zastoupení naše klienty vždy informujeme o předpokládaném rozsahu práce advokáta a o celkových předpokládaných nákladech a hotových výdajích, které bude ze strany klienta nutné vynaložit na vyřešení věci.