O nás

JUDr. Antonín Tichý

  • Od roku 1999 působí jako samostatný advokát
  • Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1986).
  • Titul JUDr. získal v roce 2001 vykonáním státní rigorózní zkoušky na PF UK Praha z předmětu trestní právo hmotné a procesní a obhájením rigorózní práce na téma „Trestná činnost v silniční dopravě“.

Jazyk: Český, anglický