Specializace

Dopravní nehody

Zvláštní specializací advokátní kanceláře je poskytování právní služeb v oblasti dopravních nehod, s nimiž má již více jak dvacetiletou zkušenost, kdy velice úspěšně působí i v mediálně známých kauzách v dané oblasti. JUDr. Antonín Tichý patří mezi velice zkušené a úspěšné advokáty v této problematice, kdy právní pomoc poskytuje jak obviněným tak poškozeným při vymáhání náhrady škody způsobené při dopravních nehodách.

Bohaté zkušenosti naší kanceláře v této oblasti zajišťují našim klientům maximální možnou úroveň právních služeb a úspěchu ve věci jak obviněného v rámci obhajoby v trestní řízení či zastupování ve správním řízení, tak poškozeného při uplatňování náhrady škody. Naše advokátní kancelář spolupracuje s vybranými soudními znalci z oboru dopravy a zdravotnictví.

Odměna je účtována dle složitosti a pohybuje se zpravidla ve výši 10 až 20 % z částky vymožené na náhradě škody.

 

Právo nemovitostní

Další oblastí, ve které kancelář dlouhodobě významně působí, je poskytování komplexních právních služeb v oblasti majetkoprávních vztahů k nemovitostem, zejména jejich převodů, zastavování, zřizování věcných břemen či nájmu, ať již se jedná o byty, nebytové prostory, budovy, pozemky či velké soubory nemovitostí, jakož i poskytování advokátních úschov kupních cen za prodej nemovitostí a ostatních záruk a následně pak poskytuje právní pomoc i v samotném řízení před katastrálními úřady ve věcech návrhů na vklad vlastnických či jiných práv a povinností podléhající zápisu do veřejného seznamu (katastr nemovitostí).

 

Zastupování veřejnoprávních korporací

Naše kancelář má bohaté zkušenosti se zastupováním měst, obcí a dalších veřejnoprávních korporací. Poskytujeme právní služby týkající se zejména pozemkového práva, podzákonných právních předpisů (jejich příprava, tvorba a kontrola) a smluvní agendy. Zastupujeme veřejnoprávní korporace při jednáních, soudních a správních řízeních.