Právo nemovitostí

převod nemovitostí

 • převod vlastnického práva
 • zřízení zástavy k nemovitostem
 • zřízení věcného břemen (služebnosti a reálná břemena) a práva stavby
 • příprava a podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí
 • zastupování v řízení vedeném katastrem nemovitostí
 • zastupování při jednání s realitními kancelářemi
 • kupní smlouvy
 • darovací smlouvy 
 • směnné smlouvy
 • advokátní úschova kupní ceny v rámci převodu nemovitostní

nájemní a podnájemní smlouvy

 • bytové jednotky, domy, prostory sloužící podnikání, pozemky

právo pozemkové

 • komplexní právní poradenství v této oblasti

právo bytové

 • společenství vlastníků jednotek
 • bytová družstva