Obchodní právo

Právo obchodních korporací

 • zakládání a změny obchodních společností a družstev
 • zastupování obchodních společností a družstev
 • tvorba a úprava zakladatelských dokumentů
 • převody obchodních podílů
 • zápisy do obchodního rejstříku

Obchodní závazkové právo

 • sepisování obchodních smluv, dohod, rámcových a formulářových smluv
 • příprava a tvorba všeobecných obchodních podmínek

Obchodní spory

 • podávání žalob
 • zastupování před soudy a před ostatními orgány
 • řešení obchodních sporů mimosoudní cestou

Vymáhání a správa pohledávek

 • návrh způsobu vymáhání pohledávek a posouzení vymahatelnosti a jejich následné vymáhání soudní i mimosoudní cestou